O Nas

Z firmą ANTAN, właścicielem Parku Handlowego Stary Dworzec, wiąże się ponad 50-letni rozwój i doświadczenie w prowadzeniu projektów nieruchomości oraz udziały w przedsiębiorstwach.

W minionych latach stworzyliśmy majątek o wartości ponad 500 milionów € i rozwinęliśmy usługi przedsiębiorstwa, które obecnie osiągają roczny obrót powyżej 200 milionów €.

Sukces przedsiębiorstwa, które koncentruje się na długotrwałym procesie rozwoju, opiera się w szczególności na długoletnim stabilnym partnerstwie, którego podstawą jest wyjątkowa niezawodność i zaufanie.


Partnerstwo

Naszym celem jest partnerstwo, które każda chętna osoba będzie gotowa wesprzeć, a w której wspólna kooperacja i synchronizacja działań pozwoli na efektywną realizację celów.

Zaufanie

Mamy zaufanie do naszych współpracowników i inwestujemy w odpowiedni wybór, kształcenie i dokształcanie się.

Odpowiedzialność

Przedkładamy odpowiedzialność i kompetencje w podejmowaniu decyzji ponad kontrolę biurokratyczną. Klient stawia wymagania. Chcemy zajmować się produktami i usługami, które spełnią te wymagania, a nie samymi sobą.

Systematyczny rozwój

Inwestujemy mając na celu długotrwałą i długoterminową perspektywę. Systematyczny rozwój naszego przedsiębiorstwa ma dla nas większe znaczenie niż rozliczenia kwartalne.

Pracownicy

Naszym celem są długoterminowe osiągnięcia wysoce rentownego poziomu, ponieważ tylko w ten sposób osiągniemy zyski, aby móc płacić ponadprzeciętne wynagrodzenia, premie, podatki, finansować zobowiązania socjalne i zapewniać miejsca pracy.

Długotrwała współpraca

Nasze zobowiązania i obietnice są stałe. Dążymy do długotrwałych powiązań z naszymi klientami i dostawcami, wiedząc, że od lat zadowoleni partnerzy handlowi czerpią korzyści i uczą się od przedsiębiorstw z wieloletnim doświadczeniem.